Reportage filmen

Maak een korte reportage

We gaan meteen aan de slag met storyboard, camera, geluid en montage op de computer. Wat komt er allemaal kijken bij een reportage? Verkrijg inzicht in het proces en leer hoe je dat zelf doet. Als laatste zet je je eigen reportage online op youtube.

Doel: het stimuleren van creativiteit en mediavaardigheden onder jongeren.
Docent: Niels Hoebers
Leeftijd 10-18 jaar openbare lessen voor alle leeftijden.
Inschrijven klik hier
Vragen mail via contactformulier
Of bel Nitzah Anderson 4345230

ontwikkeling door Accent Interactive