Schoolklassen

Op maandag tot en met vrijdag van 8.30-11.30 uur kunnen leerlingen van 8-18 jaar onder schooltijd met de hele klas terecht. Er zijn workshops voor FO, VO, Speciaal Onderwijs en Beroepsonderwijs maar de meeste zijn geschikt voor alle soorten onderwijs. Afhankelijk van de klas zal de workshopdocent het aanbod toesnijden op de leerlingen.

Indien gewenst kan de bibliotheek vervoer regelen van en naar het Medialab voor de hele klas. Geef dat aan op het inschrijfformulier.

Graag maken wij u erop attent dat indien deze rondleiding korter dan een week van te voren wordt geannuleerd er kosten in rekening worden gebracht, (te weten 200 NAF) aan de school voor het busvervoer en de rondleiding.

Workshops
Geen Evenementen

ontwikkeling door Accent Interactive