Leerkrachten en docenten

AANBOD SCHOOLJAAR 2018 – 2019:

 1. OPLEIDING TOT ONDERWIJSKUNDIG ICT’ER  FO EN V
 2. NASCHOLING MEDIAWIJSHEID IN 10 WEKEN VOOR FO
 3. NASCHOLING MEDIAWIJSHEID IN 5 WEKEN VOOR VO
 4. VERDIEPING VO:WERKEN MET VO-CONTENT www.vo-content.nl

Alle lessen worden gegeven in het Medialab Curaçao in de Nationale Bibliotheek door het docententeam van https://www.medialabcuracao.com/docenten-in-het-medialab/

Inschrijven en kosten

De trainingen worden ook aangeboden via Bureau Nascholing en of de VO functionaris van het RKCS. Neem voor inschrijvingen en prijzen contact op met Bureau Nascholing: Sharine Marina Tel: (00-5999) 463-6546 sharine.m.martina@gmail.com of voor VO van het RKCS Magda Rafael m.rafael@rkcs.org. 

Bent u niet aangesloten bij een van de schoolbesturen die deelneemt aan het Bureau Nascholingsaanbod, kunt ook ook meedoen. Neem daarvoor of alle andere vragen contact op met het Medialab, Saskia Luckmann: saskia@medialabcuracao.com. Whats app kan ook via +31 6 12778448.

1 OPLEIDING TOT ONDERWIJSKUNDIG ICT’ER  FO/VO en maak je eigen ICT beleidsplan

INHOUD In  6 dagdelen leren de ICT-coördinatoren, schoolleiders, (adjunct)directeuren,  bestuurders en/of beleidsmakers het volgende:

In  6 dagdelen is het programma:

1Visie – ontwikkeling: Wat is de visie van jouw school ( bestuur) op het digitale leren? Hoe ontwikkel je een visie/ doelstelling?  Elk plan start met een visie!

2. We starten met het maken van jouw Beleidsplan: ICT op school  

Wat doen jullie nu en waar wil je naartoe? Vanuit de visie ontwikkel je een beleidsplan de komende weken. Hoe doe je dat?  We kijken naar verschillende ontwikkelingen en onderzoeken het belang om leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren. Hoe verhouden deze zich tot wat je nu doet en wat zijn de actuele ontwikkelingen. Hoe blijf je op de hoogte van trends en ontwikkelingen

3. Veranderingsmanagement: Het Team: Het werken met nieuwe media is voor veel leerkrachten een (ingrijpende) verandering. Hoe kan jij een bijdrage leveren aan het veranderingsproces, zodat leerkrachten weten hoe ze ICT  op een effectieve manier leren inzetten. Hierbij bespreken we thema’s zoals coaching, omgaan met weerstand, aansluiten op de competenties van de teamleden.

Wat kan je inzetten om als schoolteam goed en digitaal met elkaar te communiceren?

Pauze

4. Mediawijsheid, Digitale Geletterdheid en lesgeven: Media spelen een steeds belangrijkere rol in ieders leven. Bewustzijn van en inzicht in allerlei mediaprocessen en effecten is daarom steeds belangrijker. Hoe werkt ‘media’, wat zijn de gevolgen, wat vind je daarvan en hoe ga je ermee om op school? Wat zijn de Mediawijsheid competenties en hoe leren leraren én leerlingen eigenlijk? Samen ontwikkelen we een leerlijn Mediawijsheid/ Digitale Geletterdheid voor jouw school.

5. Ouderbetrokkenheid en hoe om te gaan met sociale media

ICT kan ondersteunen bij het verbeteren van communicatie en het vergroten van ouderbetrokkenheid. We kijken naar relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie. Ook komen de thema’s omgaan met social media  en de  daarbij behorende  social media en pestprotocollen aan  bod.

We ontwikkelen een ouderavond over digitale geletterdheid, waarbij de leerlingen een grote rol spelen.

6. Presentatie:  We sluiten de opleiding af met een persoonlijke presentatie van het (tijdens de opleiding ontwikkelde) praktische beleidsplan. We beantwoorden de vragen: wat heeft uw school de komende periode te doen? Wat is nodig om dit te realiseren en wie is hiervoor verantwoordelijk? Op deze middag worden schoolbesturen en directeuren uitgenodigd om te luisteren naar de gemaakte beleidsplannen.

TIJSDUUR  6 weken woensdag 14.30-17.00 in 2019 of donderdag van 14.30-17.00

Er is momenteel vooral nog plek op de woensdag middagen.

DATA
Woe 16/1, Woe 23/1, Woe 30/1

Pauze/ carnaval etc

Woe 13/3, Woe 20/3, Woe 27/3

Dinsdag

Dinsdag 22 en dinsdag 29 januari en dinsdag 5 februari

Pauze carnaval etc

Dinsdag 12 maart,  dinsdag 19 maart en dinsdag 26 maart.

Of op donderdag

Do 17/1, Do 24/1 Do 31/1

Pauze carnaval etc

Do 14/3, Do/21/3, Do 28/3

AANTAL DEELNEMERS Maximaal 20 per middag
trainer Yvonne Willemsen

2 NASCHOLING MEDIAWIJSHEID 10 WEKEN VOOR LEERKRACHTEN FO

INHOUD Tien workshops Mediawijsheid gebonden aan het mediawijsheid competentiemodel.

Elke workshop bestaat uit een inleiding waarin een van de 10 mediawijsheid competentie wordt uitgelegd. De link naar de dagelijkse praktijk in de klas wordt hier direct gelegd. Daarna volgt uitleg van de digitale tool. De leerkrachten ontvangen bij elke workshop een nieuwe handleiding en ze gaan aan de slag om zich de nieuwe tool eigen te maken.

Inhoud workshops:

 1. Donderdag 25 oktober: Begrijpen hoe media werkt. Maak zelf een digitale krant
 2. Donderdag 1 november: Content creëren. Leer lessen maken met Prowise Presenter
 3. Donderdag 8 november: Leer zien hoe media de werkelijkheid kleuren. Maak een filmpje en monteer het.
 4. Donderdag 15 november: Oriënteer je binnen diverse mediaomgevingen: Maak je eigen YURLS pagina en verzamel daar de lessen die je nodig hebt.
 5. Donderdag 22 november: Leer apparaten, software en toepassingen gebruiken: Leer programmeren!
 6. Donderdag 29 november: Reflecteer op je eigen mediagebruik: Maak een poster met Canva
 7. Donderdag 17 januari: Participeren in sociale netwerken: Maak een quiz met KAHOOT over sociaal media gedrag.
 8. Donderdag 24 januari: Informatie vinden, verwerken en presenteren. Leer presenteren met Prezi.
 9. Donderdag 31 januari: Doelen realiseren met media: Maak je eigen digitale les
 10. Donderdag 7 februari:Inhaaldag en programmeer je eigen website.
TIJDSDUUR 10 weken. Maandag-, dinsdag-, donderdag- of van 14:30  – 16:30 uur.

De leerkrachten worden ingedeeld op een van de vijf middagen en volgen dan 10 weken lang op hun vaste middag de workshops in het Medialab Curaçao in de nationale Bibliotheek.

DATA Vanaf maandag 15 oktober 2018, 22 okt, 29 okt, 5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 14 jan, 21 jan 28 jan 2019. Inhaalles di of do 5 of 7 feb.Dinsdag 16 okt 2018, 23 okt, 30 okt, 6 nov, 13 nov, 20, nov 27 nov, 15 jan , 22 jan, 29 jan 2019. Inhaalles di 5 februari.

Donderdag 18 okt 2018, 25 okt, 1 nov, 8 nov, 15 nov 22 nov, 29 nov, 17 jan, 24, jan 31 jan 2019. Inhaalles do 7 feb.

Maandag middag van 14.30-16.30 op  11, 18, 25 maart; 1, 8, 15 april; 6, 13, 20 en 27 mei 2019

Dinsdag middag van 14.30-16.30 op 12, 19, 26 maart; 2, 9, 16 april; 7, 14, 21, 28 mei 2019

Inhaaldagen

Maandag 4 en donderdag 7 februari van 14.30-17.00

AANTAL DEELNEMERS Maximaal 20 per middag
EINDOPDRACHT Alle leerkrachten maken aan het eind van de workshop  periode, een eindopdracht. Deze bestaat uit: maak een digitale les; geef die aan je klas. Schrijf hierover een verslag over de inhoud en een reflectieverslag. Voor beiden verslagen ontvangen de deelnemers een formulier, wat ze in kunnen vullen.
CREDITPOINTS 20 voor 80% aanwezigheid

6 t/m 9 creditpoints voor de Eindopdracht

Trainers Yvonne Willemsen en Sygline Scheper

3 NASCHOLING MEDIAWIJSHEID IN 5 WEKEN VOOR DOCENTEN VO

INHOUD Vijf workshops Mediawijsheid gebonden aan het mediawijsheid competentiemodel.

Elke workshop bestaat uit een inleiding waarin een van de mediawijsheid competentie wordt uitgelegd. De link naar de dagelijkse praktijk in de klas wordt hier direct gelegd. Daarna volgt uitleg van de digitale tool. De leerkrachten ontvangen bij elke workshop een nieuwe handleiding en ze gaan aan de slag om zich de nieuwe tool eigen te maken.

Inhoud van de workshops:

 1. Maandag 22 oktober: Begrijpen hoe media werkt. Maak zelf een digitale krant
 2. Maandag 29 oktober: Content creëren. Leer lessen maken met Prowise Presenter
 3. Maandag 5 november: Leer zien hoe media de werkelijkheid kleuren. Maak een filmpje en monteer het.
 4. Maandag 12 november: Oriënteer je binnen diverse mediaomgevingen: Maak je eigen YURLS pagina en verzamel daar de lessen die je nodig hebt.
 5. Maandag 19 november: Leer apparaten, software en toepassingen gebruiken: Leer programmeren!

Na de workshops kennen de leerkrachten de 10 mediawijsheid competenties, kunnen ze werken met digitale tools, kunnen ze lesgeven in hun klas met nieuwe media en ze kunnen zelf een digitale les ontwerpen.

TIJDSDUUR 5 weken.

Maandagmiddag van

14:30 – 16:30 uur.

DATA deze training start maandag 29 okt, 5, 12 en 19 nov, 26 nov.

Inhaalles di 5 of do 7 feb 2019.

AANTAL DEELNEMERS Maximaal 20 per middag
EINDOPDRACHT Alle docenten maken aan het eind van de workshop periode, een eindopdracht. Deze bestaat uit: maak een digitale les; geef die aan je klas. Schrijf hierover een verslag over de inhoud en schrijf een reflectieverslag.

Voor beiden verslagen ontvangen de deelnemers een formulier, wat ze in kunnen vullen

CREDITPOINTS 20 voor 80% aanwezigheid

6 t/m 9 creditpoints voor de Eindopdracht

4 VERDIEPING:WERKEN MET VO-CONTENTVOOR DOCENTEN VO  www.vo-content.nl

INHOUD Wat is VO-content?

VO-content is een verzameling open digitaal leermateriaal voor het voortgezet onderwijs.

In 5 workshops leren wij de docenten:

De werking van VO-content: Al het leermateriaal dat in VO-content is geplaatst, kan worden gebruikt. Om gemak te bieden aan docenten bevat VO-content vooral materiaal dat benaderbaar en bruikbaar is vanuit één of meer complete leerlijnen. Hierdoor wordt het voor secties/docenten eenvoudiger het materiaal in te bouwen in jaarprogramma’s en op onderdelen boekvervangend te gebruiken.

Het gebruik van VO-content: Veel scholen voor voortgezet onderwijs bezinnen zich intensief op het leermiddelenbeleid en op de rol van (open) digitaal leermateriaal daarin. Hierbij staan drie vragen centraal: welk leermateriaal gebruikt de school, waarom, voor welk vak en hoe?

Interactief werken met VO- content:

Docenten maken hun keuze uit het aangeboden materiaal, passen dit desgewenst aan en ordenen dit in hun jaarprogramma. Vervolgens gaan ze het materiaal samen met de leerlingen gebruiken binnen het onderwijsleerproces.

TIJSDUUR  5 weken woensdag data wordt nog bekend gemaakt bij genoeg aantal deelnemers.

14:30 – 16:30 uur.

De leerkrachten worden ingedeeld op een van deze 5 middagen en volgen dan 5 weken lang op hun vaste middag de workshops in het Computerlokaal eerste verdieping in de Nationale Bibliotheek.

DATA Op nog nader te bepalen data neem bij belangstelling contact op met de functionaris Magda Raphael m.rafael@rkcs.org
AANTAL DEELNEMERS Maximaal 20 per middag

CONTACTGEGEVENS

www.stichtingdecultuurkameleon.com

Saskia Luckmann-Meijer

Yvonne Willemsen

yvonne@medialabcuracao.com

saskia@medialabcuracao.com

Bureau Nascholing

Sharine Marina en Sonali Panjab

Tel: (00-5999) 463-6546

sharine.m.martina@gmail.com

s.panjab@bureaunascholing.cw

Functionaris VO

Magda Rafael m.rafael@rkcs.org

Workshops
Geen Evenementen

ontwikkeling door Accent Interactive